Fallsikring

Fallsikring skal brukes hvis arbeid i høyden ikke kan utføres på annen måte. 

Vår fallsikring er CE-merket i henhold til gjeldende EN-normer. 

Leveres med utførlig bruksanvisning og dokumentasjon.

 

Utstyret kontrolleres grundig før bruk. Det skal kontrolleres og re-sertifiseres  

minst en gang pr. år. Deler som har vært utsatt for fall skal enten kasseres

eller sendes til kotroll og re-sertifiseres..

 

    

 

              

 

 Her er noe av vårt utstyr, men se vår fallsikringskatalog for vårt brede utvalg av fallsikring.