Vaier og vaierløft

 

Løft og sikring katalog

 

6x7 FC Galv.

på spole - Høyreslått

 

                                       

6x12-7 FC Galv.

på spole - Høyreslått

6x19+FC Galv.

Høyreslått

6x7 FC med PVC/Plastbelagt

Galvanisert, høyreslått

NB! IKKE for løft, eks på bruksområde:

Låsestropper, signalordninger, kapell

Smeltepunkt PVC: ca 100 grader.

 

6x26 IRWC 

Galvanisert, høyreslått

 

6x26 IRWC

Blank, høyreslått

 

6x36 FC Galv.

Bruksområde: Vinsjer, stropper, sleping, 

fortøying, kraner.

Leveres i 1770 og 1960 Nmm2

6x36 IRWC Galv.

Bruksområde: Vinsjer, stropper, sleping, 

fortøying, kraner.

Leveres i 1770 og 1960 Nmm2

35x7 Rot.fattig Galv. 

Bruksområde: Kraner og vinsjer

Leveres i 1960 og 2160 Nmm2

1x19 Rustfri 316 

7x19 SSWR Rustfri 316

7x7 Hvit PVC Rustfri 316

Skogsvaier, 6x26 IRWC Blank

bunter med endekrok 

Høyreslått

50  meter

Diameter: 8-13 mm

Min bruddlast: 4-10,8 tonn

Snarestropp/vaier for snaring

12 mm, 1960 Nmm2

Lengde: 1,5 og 2 meter.

Min. bruddlast: 9,5 tonn.

Snarevaier

12 mm, 1960 Nmm2

Lengde: 2,5 meter MED hanske.

Min. bruddlast: 9,5 tonn

Krok for snarekjetting

Type KSRV 8

6 tonn

Glider

Glider med nøkkelhull type GB 7-8

6 tonn

Vaierhanske

Hanske for 12 mm

10 tonn.

Endekrok

Endekrok for wire

10 tonn.

Vaier løftestropp

Bløte øyer i begge ender.

6x36 IWRC og 6x36 FC

Fiberkjerne og stålkjerne.

 

Vaierstrømpe/Skjøtestrømpe enkel

Enkel strømpe med øye for tau- og kabeldragning. 

Flettet av doble ståltau med bløtt øye eller kause.

 

Vaierstrømpe enkel med 2 øyer

Enkel strømpe med 2 øyer for tau- og kabeldragning. 

Flettet av doble stålau med bløtt øye eller kause.

Vaierstrømpe åpen

Strømpe som kan åpnes med to innpressede øyer for tau- 

og kabeldragning eller slangesikring. På forespørsel kan 

det settes inn kasuse i øyet.

 

Vaierstrømpe/Skjøtestrømpe dobbel med lås

Dobbel strømpe sammensatt med dobbel presslås for hjelp ved utskifting av ståltau.

Flettet av doble ståltau. 

Vaierstrømpe/Skjøtestrømpe dobbel med svivel

Dobbel strømpe sammensatt med svivel for hjelp ved utskifting av ståltau. 

Svivelen muligjør individuell vridning mellom to ståltau.

 

Vaierstrømpe enkel

Enkel strømpe med kause i øyet for tau og kabeltrekking eller avlastning.

Flettet av doble ståltau.

Spisskause

Utførelse: Presset av profilstål

Ytterbehandling: Galvanisert

Kause K2

Utførelse: Smidde

Ytterbehandling: Galvansiert

Standard: NS-EN 13411-1

Talurit lås, rett lås aluminium

T-lås med rette kanter mot ståltauet.

Utvendig diameter er ca 2xståltaudiameter.

Konisk lås, aluminium

TK-lås med konen mot ståltauet i en ende og andre enden rett.

Utvendig diameter er ca 5-6xståltaudiameteren.

Rundlås, aluminium

Rundlås er ment å brukes på enkel vaier som f.eks. endestropper.

Kobberlås

For bruk på rustfritt ståltau.

Froskekjeft

For oppspenning og/eller fremdraging av ståltau, tråd og kabler av stål eller kobber.

Den innebygde fjærkonstruksjonen medfører at bakkene alltid inneholder

grepet rundt tauet.

Vaierklemme - Eureka

Utførelse: Støpt

Ytterbehandling: Zink-planting eller galvanisert.

Vaierklemme U-bolt

U-bolt wireklemme, IKKE FOR LØFT

Galvanisert.

Vaierklemme Iron-grip

Ved løft skal det benyttes 3 stk. klemmer med minimums avstand mellom klemmer

på 6xdiameter på ståltauet. Fri ende skal være minimum 5xdiameter.