FLOM KJETTING AS

Et av de største lagerførende grossistselskap på hjulkjetting til alle dimensjoner
fra den minste snøfreser opp til den største hjullaster!
Vi jobber etter følgende motto: Et selskap kan aldri profileres bedre enn de tjenester selskapets medarbeidere yter